Print

 Свободна сцена на фокус

Независимите организации в кривото огледало на достъпа

България е все още единствената страна в Европейския съюз без обособени пространства и центрове за продуциране и представяне на съвременни независими изпълнителски изкуства. Новата Методика за финансиране на държавни театри допълнително поставя неизгодни условия за достъпа на независимите артисти до техните сцени. Културният изследовател Кремена Христова за „кривото огледало” на достъпа, последиците от него и възможни решения.  

Read more...
 
Print

                                                                                                                                                                                              свободната сцена на фокус

Танц и технология

 

От вагнеровата идея за тотално изкуство до днешно време съвременното представление използва всички възможни сетива, за да стимулира желания ефект у своята публика. Мащабни декори, стряскащи звуци, аромати, видео среда - всички трикове са подчинени на целта зрителят да бъде въвлечен в представлението.

Read more...
 
Print

КОЛАБОРАТИВНИЯТ ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС В ТЕАТЪРАот Калина ТерзийскаДивайзинг или колаборативното творчество (КТ) е начин на създаване на представле-ние, използван от много съвременни театрални компании и активно преподаван в училища и университети в Европа, Америка и Австралия. Извън театъра, думата DEVISE  - означава измислям, създавам, изобретявам, съчинявам, сътворявам, планирам. Терминът ДИВАЙЗИНГ описва начин на работа, при който в началото на творческия процес отсъства драматургичен текст. Понятието се използва по-често от британски и австралийски компа-нии, в САЩ аналогичната дейност по-често се среща като „колаборативно творчество”.  

Read more...
 
Print
 Тематичен блок: Танцът между неподвижността и движението
РАЗМИВАНЕ НА ДИСТАНЦИИТЕ В ТАНЦА

Андре Лепеки за рухването на границите между танцъори, хореографи, критици и други участници в полето на танца

 

Read more...
 
Print

Тематичен блок: Танцът между неподвижността и движението 

РАЗГОВОР ЗА НЕПОДВИЖНОСТТА
с Андре Лепеки, Диана Теодорес, Мириам Ван Имшут, Скот деЛахунта, Рик Aлсоп, Изабел Жино

Част от проект «Разговори за хореографията», който се състои като поредица от четири новаторски изследователски събития, които надхвърлят обичайния формат на конфренцията/симпозиума, отдавайки водещо значение на публичната дискусия между хореографи, критици, автори и теоретици на пърформънса.

Read more...
 
Print
Тематичен блок: Танцът между неподвижността и движението

Танц и метафизика на движението

В нашето съзнание танцът и движението са неизменно свързани. Но дали наистина те са едно и също нещо?

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Bulgaria License.
 • children autism
 • directions applying
 • makes me zombie
 • aspirin allergy use
 • sexual side effects subside
 • gel
 • pills for men
 • taking with
 • 4718957595
 • chances getting pregnant 2nd round
 • ds lactation category
 • can cause constipation
 • prospecto 1mg ml
 • dianabol
 • side effects cramps
 • 8262112928
 • childrens chewable tablet dosage
 • can you take hydrocodone same time
 • for high blood pressure
 • generico argentina
 • a begginer's guide
 • what does it look like
 • work for food allergies
 • dosing renal failure
 • allegra
 • cancer
 • riesgos tomar pastillas
 • pfizer lawsuit
 • magnesium deficiency caused
 • arnica gel
 • effects drinking while
 • suspension kids
 • regles 2 fois
 • too much nausea
 • time to take effect
 • is a chemo drug
 • weight gain side effect
 • how often to apply
 • what's
 • label
 • free newsletter
 • fairy tail
 • effects of drinking alcohol and taking
 • 500 bestellen
 • cd 5-9 twins
 • effectiveness of on genital warts
 • v v
 • 15 water pumps
 • once yearly infusion
 • taking am i still contagious
 • nursing interventions for therapy
 • booklet spanish
 • 20 mg ivp
 • diabetes
 • side effects of
 • allergy testing
 • no urine output
 • onset peak
 • for kittens dosage
 • grapefruit juice drug interaction
 • 0 5 mg para sirve
 • et faux jumeaux
 • is a beta blocker
 • is safe during pregnancy
 • interdit en france
 • safe use pregnant
 • can you take excedrin
 • withdrawal side effects
 • 1x cena
 • mg
 • vs zoloft ocd
 • stomach pain
 • interaction between
 • when does it start working
 • long should take
 • fda updates label
 • cause weight gain
 • pcp prophylaxis dose
 • is 75 safe for pregnant women
 • age can you give child
 • harga obat
 • fast com uk
 • epilepsy
 • can affect sleep
 • 50 mg price
 • tablets for babies
 • for dental abscess
 • many days uti
 • food interactions
 • vs t gel
 • effects on children
 • generic names
 • cause vomiting
 • for pain management
 • price us
 • withdrawal symptoms now
 • southernct
 • success rates over 40 women
 • cholecystitis
 • que es la soft
 • taking if u dont need
 • drug interactions
 • thyroid
 • bebekte kullanAmA
 • take
 • dosage increase side effects
 • effects with alcohol
 • d d
 • mg
 • order online no prescription
 • levels check
 • much does er cost
 • levels
 • user reviews oral
 • extreme fatigue
 • xanax and combination
 • kann rezeptfrei kaufen
 • can and be taken together
 • effects on women
 • is a cns depressant
 • pain management
 • 1 g en iv
 • cost walmart
 • missing a dose
 • men energy
 • works shingles
 • withdrawal electric shocks
 • at what dose does cause weight loss
 • treatment seizures
 • safety pregnancy
 • buy
 • taking spiriva together
 • buy canada online
 • cause yeast infection
 • vs in pregnancy
 • antibiotic tooth abscess
 • tomei e nao sangrou
 • dosage forms
 • price pharmacy
 • best way to stop taking
 • breastfeeding
 • why take a lot of water with
 • iv prescribing information
 • compressed gastrorresistentes
 • can cause irritability
 • as a muscle relaxant
 • vs kids
 • tylenol sinus together
 • how does work in the body
 • bad for heart
 • treatment prostate cancer
 • bustine per quanti giorni
 • can you buy uk
 • how long does works
 • immediate effects
 • in early pregnancy
 • affect serotonin
 • and together
 • vademecum
 • bijsluiter
 • treatment
 • hepatitis c
 • taking with high blood pressure
 • for tocolysis
 • side effects grapefruit
 • is used to treat c. diff
 • infusion versus bolus
 • existe para las mujeres
 • should i take everyday
 • vs cost
 • ruined my face
 • and tagamet taken together
 • weak immune system
 • safe dose range
 • why was spray discontinued
 • ds allergic reaction symptoms
 • adriamycin vincristine
 • long term effects of quitting
 • female use
 • how to lose weight after stopping
 • antibiotic for bladder infection
 • gratuit quebec
 • dosing renal failure
 • dosing protocol
 • and dry lips treatment
 • can use during pregnancy
 • 25mg eczema
 • - by astrazeneca
 • for bipolar children
 • buy in us
 • high blood pressure medication
 • e retenAA?o de liquidos
 • contre indication de l
 • er nausea
 • 3917698423
 • medic alert bracelets for women
 • pixel
 • quickly
 • reduce acne
 • cost comparison of and
 • quick results
 • expiration
 • fibromyalgia pain
 • can you take excedrin migraine together
 • i alkohol skutki
 • good for anxiety
 • otc
 • 2890810508
 • is better than
 • or
 • a kaszel
 • recommended dosage 100mg
 • kidney stones
 • effect blood pressure
 • many milligrams
 • crying
 • rovex 6000
 • taking
 • potassium vitamin k
 • side effects 10 mg
 • rx
 • male fertility
 • quickly will work
 • india usv
 • bronchitis dose
 • xarope bula
 • can used bronchitis
 • benadryl
 • online purchase
 • without rx
 • lactation safety
 • first time
 • street drug
 • 75 mg
 • vs reviews
 • interactions between
 • safe during pregnancy
 • there substitute
 • ipledge questions
 • 3 par jour
 • 10 mg cut in half
 • is generic
 • cervidil versus
 • plus aspirin tia
 • 100mg for 10 days
 • best starting dose
 • teva vs
 • breast cancer chemotherapy
 • can make you sleepy
 • side effects blog
 • can take
 • blood pressure pills
 • can you buy over the counter
 • taking and
 • diferencias e invega
 • getting high off
 • v lAkA?rnA?ch
 • long term effects use
 • is an antihistamine or decongestant
 • okay to take two
 • excessive sleepiness
 • y alta presion
 • and combination
 • 3 weeks
 • sleeping problems
 • can taken together
 • printable coupon
 • aeroporto di
 • kids
 • sinus infection
 • infants
 • to treat pink eye
 • can drink alcohol
 • how to get pills
 • plus efficace
 • can you use treat strep throat
 • for 4 month old
 • does affect urine culture
 • side effects ds oral
 • 500 mg tab
 • does work better than
 • can you take while pregnant
 • hives after taking
 • agranulocytosis
 • interaction
 • can you take
 • iv j code
 • customer service
 • for back spasms
 • category x
 • or
 • tomei e
 • daily vs. weekly
 • extreme tiredness
 • 500 mg oral tablet
 • mycoplasma infection
 • side effects cloudy urine
 • label refluxo bebe
 • fda approved pulmonary hypertension
 • for e coli
 • can get korea
 • difference between
 • website
 • capsule price
 • and clav
 • free shipping worldwide
 • for men fertility
 • safety alert
 • 5 creme erfahrungsberichte
 • gullna
 • benefits of using
 • amazing
 • reviews weight gain
 • does make you drowsy
 • que es 500
 • same
 • maximum daily dose
 • generic 225 mg
 • does work on females
 • generic vs brand name drugs
 • nolva or during cycle
 • buy uk
 • jobs pennsylvania
 • floxacin versus
 • pfizer found guilty case
 • metallic taste mouth
 • strength
 • side effects weight loss
 • stopping medication
 • vs
 • safe take together
 • dosage lactation suppression
 • cold medicine
 • astrazeneca discount
 • cream irritation
 • tell fake
 • what are tablets used for
 • lawsuits against
 • sedation
 • sleep baby
 • new zealand
 • and pregnancy test
 • bestellen oral jelly
 • im
 • can i take both benadryl and
 • time taken
 • for pain control
 • inhaler pregnancy category
 • strengths
 • ed esposizione al sole
 • withdrawal side effects
 • dosage for candida systemic
 • mylan fda
 • and penicillin
 • is safe to take during pregnancy
 • will help acne
 • dry mouth
 • er bid dosing
 • does increase cholesterol
 • and combination
 • apartment homes
 • cr hallucinations
 • yellow pill 20
 • how long effective
 • does help with hives
 • hfa inhaler dosage
 • as a high
 • sales
 • best indian brands
 • or advil for pain
 • dose prostatitis
 • tablet
 • buy generic canada online
 • alternatives b5
 • ask a patient
 • can too much make you gain weight
 • good for nasal congestion
 • buy spray canada
 • d safe take during pregnancy
 • and wellbutrin
 • 4 year old
 • how long side effects last
 • causes diarrhea
 • information women
 • efectos post aborto
 • alcohol yahoo
 • buy cheap usa
 • secure tabs net 100mg
 • is good for urinary tract infections
 • urine test
 • urination side effects
 • zoloft and pm
 • crazy people
 • buy no prescription india
 • equivalent
 • can interfere with birth control
 • 2 capsulas
 • generic by mail
 • tussionex suspension
 • gastritis