Print

Международна конференция "Изкуство в градска среда"

От 26 до 29 септември София ще бъде домакин на международната конференция "Изкуство в градска среда", на която ще се обсъждат съвременни тенденции във взаимодействието на изкуството с града и актуални и значими въпроси, които произлизат от него. Организатори на събитието са Фондация „Арт Офис” и Асоциацията за развитие на София, като то е първото в България, което се осъществява със съдействието на Източноевропейската платформа за сценични изкуства.  

poster             В срещата ще вземат участие чуждестранни и български експерти – артисти, куратори, университетски преподаватели, културни мениджъри от 11 страни на Източна Европа. Основни въпроси в разговорите и изказванията на участниците ще бъдат: Как дефинираме взаимоотношенията на града и неговата култура? Какви стратегии използват артистите, за да отразят/пресъздадат града? Как реагират те на градското развитие, кои са техните публики?

 Целта на обсъжданията е да се обмени опит и добри практики при разработване на артистични проекти в градски пространства, като едновременно с това се очертаят проблемите, с които се сблъскват творците в този процес.

 Заседанията ще се проведат на 27 и 28 септември от 10 ч. в Американския център на столична библиотека, пл. «Славейков» № 4А. Работният език на конференцията е английски.

 

 *Платформата EEPAP (www.eepap.org) е създадена от Института „Адам Мицкевич” във Варшава и в последните години се развива и с финансовото съдействие на градските власти в Люблин. Стартът й беше една от най-важните културни прояви в рамките на полското председателство на Европейския съюз. EEPAP има амбициозната цел да се превърне в поле за дискусии и обмен на професионална информация за работещите в областта на театъра, съвременния танц и пърформанса от всички страни от Централна и Източна Европа, независимо дали са членки на Европейския съюз или не. Това я превръща в изключително ценен инструмент за трансфер на артистични практики и в предпочитан партньор за многостранни международни проекти.

              Международната конференция "Изкуство в градска среда" се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Конференцията е инициирана в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019.

 

Arts and Urban Space

International Conference

American corner at Sofia City Library, 4a Slaveykov Square

27-28 September, Sofia

 

 27 September, Friday

 09:30 - 10:00 - Registration

10:00 - 10:30 - Opening – Sofia Municipality and Sofia Development Association representatives

 Panel 1: Cultural Landscape of the City

Moderator Goran Injac

 

10:30 - 10:40 - MARTINA ČERNÁ - Pilsen, European Capital of Culture 2015 and the new strategic plan of the City of Prague

10:40 - 10:50 - GERGANA DIMITROVA - All you need is crazy team and a duct tape: the city as a

multifunctional stage for stageless independent artists.

10:50 - 11:00 - BORIS BAKAL - From “Vitić Dances” to “Father Courage” – theatre

projects and the context of the city

11:00-11:10 - BORYANA ZAFIROVA Outdoor events and performances. Mission possible

11:10-13:00 – Discussion 

Panel 2: City: a public or a private space?

Moderator Kalina Wagenstein

14:00 - 14:10 - TACIANA ARCIMOVIC -  Independent theatre in Belarus today. Private as Public. 

14:10 - 14:20 - KIRIL KUZMANOV - In/Visible Locations

14:20 - 14:30 - NATALIA VATSADZE - Between public and private - Apartment exhibitions by Group “Bullion”

14:30 - 14:40 - RADOSVETA KIROVA - Transform your public space

14:40 - 14:50 - VLADIMIR US - Forming public space through cultural action                

14:50 - 16:30 – Discussion

 28 September, Saturday

 9:30 - 10:00 - Registration

 Panel 3: Art in the City: for whom and why?  

Moderator Vladiya Mihaylova

 10:00 - 10:10 - YAVOR KOSTOV- From Conventional to Applied theatrе...and back

10:10 - 10:20 - MARTINA STEFANOVA - Converting the space under the Central Railway Station into a Center for Arts and Culture

10:20 - 10:30 - MAGDA MOSIEWICZ - Performing arts as political tool

10:30 - 10:40 - PRAVDOLUB IVANOV - Me, Myself and the Rest of Me on the Square

10:40 - 10:50 - IULIA POPOVICI - Critical democracy and false democratization in public space.

10:50 -13:00 – Discussion

 Panel 4: City and its specific identity

Moderator Joanna Wichowska

14:00 - 14:10 - SAMO SELIMOVIĆ Working with the local community and revitalizing specific urban areas in Ljubljana

14:10 - 14:20 - MYKOLA HOMANYUK Kherson Experiences of Performing Art Interventions to the Urban and Rural Space

14:20 - 14:30 - ANDRE ERLEN "RAUS! OUT!  - a theatrical exit out of the wrong life"

14:30 - 14:40 - NEDA SOKOLOVSKA Verbatim theatre - new aspects of togetherness and social awareness.

14:40 - 14:50 - OKSANA DUDKO City of Suburbs: Imagining New Urban Landscape of Lviv            

14:50 - 16:30 – Discussion

16:30 - 18:00 Closing session

Moderator/Summing up Asen Terziev

 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Bulgaria License.