Print

 

 

НОВИ ДРАМАТУРГИИ                                                                                                      

е платформа за развиване, представяне и изследване на новаторски практики в областта на съвременните изпълнителски изкуства.

 Целта е да се изгради устойчива и динамична среда, стимулираща разнообразието на артистичната изразност, възможностите за реализация  и изява на способностите на автори, артисти и изследователи в сферата.

 

платформа НОВИ ДРАМАТУРГИИ   

пресреща новите реалности в съвременния театър, танц и пърформанс. През последните десетилетия сме свидетели на прелом в изграждането на композиционна логика, формулиране на значения и пренасяне на смисли, на появата на разнообразни подходи за създаване на сценични произведения, адресирани и към нови аудитории.

 

платформа НОВИ ДРАМАТУРГИИ   

насочва усилия за стимулиране на тяхното естетическо и концептуално развитие, за осигуряването им с видимост, осмисляне и обществена реакция.

 

платформа НОВИ ДРАМАТУРГИИ   

реализира обучителни програми, семинари, дискусии, драматургични консултации, критическа, изследователска, преводна и издателска дейност, копродукции.

 

платформа НОВИ ДРАМАТУРГИИ   

е основана в София като сдружение с нестопанска цел през м. юли 2008 от  Ангелина Георгиева, Мирослава Мариянова, Яна Борисова, Нели Георгиева-Рус, Галина Николова,  Боряна Кирилова и Александър Врабевски.

 

За контакт:

Ангелина Георгиева / Мирослава Тодорова:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Лого: Пламена Тодорова, Илия Груев www.moire.info